Genom WOW-upplevelser revolutionerar vi kundservice

 

På Releasy värdesätter och främjar vi din personliga och professionella utveckling. Bli en del av vår gemenskap idag!

Sök nu

Vi är Releasy

Releasy Customer Management AB är en outsourcingpartner inom kundservice med flertalet uppdragsgivare inom branscher som telekom, media, e-handel, resor och offentlig verksamhet.

Med över 30 års erfarenhet inom branschen har vi samlat på oss en solid expertis inom kundservice, vilket möjliggör leverans av den bästa kundupplevelsen för våra kunder. Vi eftersträvar alltid att tillsammans med våra kunder driva utvecklingen i branschen, med fokus både på kostnadseffektivitet och ökat kundvärde i varje kundkontakt. Releasy präglas av innovativitet där inget problem är för litet och inget behov är för stort.

Just nu är Releasy under kraftig expansion med verksamheter i Sverige, Norge och Finland med ca 1800 anställda fördelat på sexton verksamhetsorter.

Releasy i antal

MSEK omsättning

Anställda

Jämn könsfördelning

Kundkontakter varje dag

Vad kan du jobba med på Releasy?

Lediga tjänster

På Releasy bryr vi oss om våra anställda

N

Trygg anställning med kollektivavtal och pension

Friskvård och hälsorelaterade förmåner

Utveckling och karriärmöjligheter

Trivsam arbetsmiljö med hög teamkänsla

Hybridkontor och distansarbete

Lokala förmåner

Möt några av våra medarbetare

I rollen som COO ansvarar jag för att säkerställa en hållbar organisation med trivsel bland medarbetare, ekonomisk lönsamhet och hög leveranssäkerhet mot våra kunder på alla våra siter inom Releasy.

Gabriel, COO

Som Teamledare har jag ett övergripande ansvar för teamet. Jag jobbar dagligen med att coacha, bygga relationer och strävar efter att teamet tillsammans ska nyttja sin fulla potential.

Ebby, Teamledare

Som Teamledare har jag ett övergripande ansvar för teamet. Jag jobbar jag dagligen med att coacha, bygga relationer och strävar efter att teamet tillsammans ska nyttja sin fulla potential.

Ebby, Teamledare

Som QAM är jag ansvarig för vår totala leverans mot en av våra största uppdragsgivare. Det bästa med Releasy är utvecklingsmöjligheterna, det finns mycket man kan lära sig i den här branschen!

David, Quality Assurance Manager

Jag jobbar idag inom kommunikationsgruppen på vårt uppdrag i Stockholm. Det bästa med Releasy är att du får chansen att utvecklas som person och inom karriär!

Michelle, Kundtjänstmedarbetare

Jag jobbar idag inom kommunikationsgruppen på vårt uppdrag i Stockholm. Det bästa med Releasy är att du får chansen att utvecklas som person och inom karriär!

Michelle, Kundtjänstmedarbetare

Rekryteringsprocessen på Releasy

Du som söker jobb hos oss på Releasy ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. På Releasy använder vi oss av en strukturerad rekryteringsprocess i syfte att kvalitetssäkra och rekrytera rätt medarbetare till vår arbetsplats.

2
P
1. Urval

Tidigt i rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsmetoder som Screeningfrågor och Bakgrundskontroller. Screeningfrågor använder vi för att på ett objektivt och opartiskt sätt bedöma kandidater utifrån grundläggande krav för den utlysta tjänsten. Bakgrundskontroller genomför vi i syfte att skapa en rättvis, trygg och kvalitetssäkrad anställningsprocess. Bakgrundskontrollen genomförs efter lämnat samtycke från kandidaten.

2
P
2. Tester

Nästa steg i processen är tester. Tester gör processen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker arbete hos oss då det minimerar risken för bias och ger alla kandidater samma möjlighet att visa sina förmågor. Tester hjälper oss att identifiera de som bäst matchar jobbet utifrån de kompetenser som är nödvändiga för rollen. Här använder vi oss av följande tester:

  • Matrigma: Ett icke-verbalt begåvningstest som mäter logiskt resonemang kopplat till inlärningsförmåga och prestation i arbetet.
  • MAP: Ett personlighetstest som mäter egenskaper och karaktärsdrag för att lättare se vem som har bäst förutsättningar att både klara av rollen och för att trivas i vår företagskultur.

Till vissa roller använder vi även andra tester i processen, exempelvis skrivtest, för att säkerställa att du har de kunskaper och färdigheter som rollen kräver.

2
P
3. Kompetensbaserade intervjuer

Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer för att utvärdera förmågan att utföra det som krävs för att lyckas i rollen. Här ställer vi strukturerade frågor i syfte att ta reda på hur du har agerat i tidigare situationer i arbetslivet. Med hjälp av denna intervjumetod kan vi undersöka personliga kompetenser och inte bara hur du matchar kravprofilen utifrån utbildning och erfarenhet.

2
P
4. Digital referenstagning

Referenstagning gör vi för att verifiera informationen om din bakgrund med tidigare anställningar och utbildningar. Det hjälper oss även att få ett utifrånperspektiv på arbetsprestation, kapacitet och potential samt säkerställa ytterligare kring personlighet och karaktär. En digital referenstagning gör referenstagningen mer effektiv, strukturerad, mätbar samt GDPR-anpassad.

Designed & Powered by Jobylon